Internets fader

När vi tänker på Internet så tänker vi på något som är fritt, stort, vackert och oändligt. Något som inte kan stoppas och som på grund av alla människor inte går att kontrollera. Men, hur blev det så här? Hur vad var egentligen tanken? Var det ett kaos hen ville åt, eller är detta kosmos?

Tim eller Vint?

Är det Tim Berners-Lee eller kanske Vint Cerf som är Internets fader? Eller kan det vara så att de båda har delad vårdnad om den en gång så lilla idé nu tagit över världen? Berners-Lee är mannen som skapade World Wide Web och med detta lade grunden för det Internet vi har idag som kan användas av användare över hela världen, och för detta har han även blivit adlad. Men vissa hävdar att det är Vint Cerf som är mannen som har rätt till den titeln då det var han som bar ansvaret för internetadresserna som nu håller på att ta slut då han ansåg att en 32-bitarsadress skulle räcka. Nu jobbar han på Google och har spännande tankar om framtiden och hur datorerna då kommer att se ut. Och på den spännande frågan svarar han:

”Jag tror att det kommer att göras fler datorcenter och att de så småning om kommer att börja prata med varandra. En del spekulerar i om systemet kommer att bli smartare än den mänskliga hjärnan, bli självmedvetet och börja bygga egna datorer, men själv är jag skeptisk till det.”

Låt oss vara diplomatiska och ge faderskapet till dem båda.